Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie

 

                                                                                                 Komendant Powiatowy Policji

                                                                                     w Myszkowie

                                                                      mł. insp. mgr Jacek KURDYBELSKI

 

                                                                                              sekretariat komendanta tel: (34)315-32-12

                                                                                              e-mail: komendant@myszkow.ka.policja.gov.pl

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

 •  absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – 1999 r.                   
 • mgr prawa  - Uniwersytet Wrocławski – 2002 r.
 • ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności menadżerskich- Uniwersytet Śląski w Katowicach – 2010 r.

 

 • od 20 września 1995 r.  - policjant pionu prewencji KRP w Myszkowie
 • od  01 lipca 1999 r.- Specjalista Samodzielnej Sekcji do spraw   Przestępczości Gospodarczej KPP w Myszkowie
 • od 01 stycznia 2000 r.- Specjalista do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Myszkowie
 • od 01 lutego 2004 r.- Specjalista Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego Sekcji   Kryminalnej KPP w Myszkowie
 • od 1 lipca 2005 r.-  Zastępca Naczelnika Sekcji Kryminalnej KPP w Myszkowie
 • od 15 października 2006 r. -Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Myszkowie
 • od 02 kwietnia 2014 r.- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie
 • od 16 kwietnia 2017 r.- Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie

 

                 Przyznane odznaczenia

- Brązowa odznaka „Zasłużony Policjant”  -  2013 r.

- Srebrny Medal za Długoletnia Służbę– 2016 r.

 

                                                                                                                                                                                                    I                                      

                                                                             I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

                                                                                                        w Myszkowie

                                                                                                insp. mgr Marcin LEMAŃSKI

 

                                                                                                             sekretariat komendanta tel:(34)315-32-12

                                                                                                            e-mail:komendant@myszkow.ka.policja.gov.pl

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie-2003 r.
 • mgr prawa- Uniwersytet Śląski w Katowicach 2006 r.

 

 • Od 20 sierpnia 1999 r. - Policjant Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
 • od 01 marca 2004 r. - Policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
 • od 01 kwietnia 2006 r.- Specjalista Zespołu ds.Ochrony Informacji Niejawnych
 • od 01 lutego 2008 r.- Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
 • od 15 marca 2008 r. Kierownik Referatu Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej    Policji w Częstochowie                                  
 • od 01 kwietnia 2010 r.- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
 • od 16 kwietnia 2017 r.-I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie        

 

 

 

 

 

Komendant Komisariatu Policji w Koziegłowach

podkom. mgr Krzysztof MACHERZYŃSKI

tel.(34) 3333-510