Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Wiadomości

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 17.02.2018

Przypominamy o nadchodzącym "Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw". Akcja rozpocznie się w dniu 19 lutego i potrwa do 23 lutego 2018 roku. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na osoby pokrzywdzone przestępstwem - na ich uprawnienia i potrzeby.

Inicjatywa podkreślenia potrzeb ofiar przestępstw narodziła się w roku 2000. Od tego czasu rokrocznie w lutym obchodzony jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, w trakcie którego różne podmioty angażują się w działania na rzecz pomocy ofiarom. Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu pełni Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległe mu jednostki - sądy i prokuratury. W działania włączają się również policjanci, prokuratorzy oraz organizacje pozarządowe. W trakcie Tygodnia, w ramach specjalnie organizowanych dyżurów, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać porady prawne oraz informacje odnośnie wsparcia psychologicznego czy też socjalnego.

Mieszkańcy naszego powiatu będą mogli skorzystać z pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych w tutejszej komendzie policji, gdzie dyżury pełnić będą funkcjonariusze z Wydziałów Prewencji, Kryminalnego,dw. z PG, oraz Wydziału Ruchu Drogowego odpowiednio w godzinach:

- poniedziałek: 9.00- 14.00

- wtorek: 9.00- 14.00

- środa: 9.00- 14.00

-czwartek: 9.00- 14.00

-piątek: 9.00- 14.00

Ponadto w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw pomoc y udzielać będą prokuratorzy pełniący dyżur w godzinach urzędowania przy ulicy Kościelnej 5 w Myszkowie. Tel. (034) 313 10 20,  (od 19 lutego do 25 lutego 2018 roku)

Podkreślić należy, że pomoc świadczona jest przez cały rok, w licznych punktach na terenie całego województwa.